» สินค้า
  » การชำระเงิน
 
 
  » วันเวลา
 
  » สถิติเว็บไซต์
 
  » ราคาทองวันนี้
 
 
     » เตียงผู้ป่วย  
 
 


 
PS.01● ขนาดเตียงขาสูง ก x ย x ส
 (90 x 200 x 60 cm.) ความสูงรวมที่นอนแล้ว
รายละเอียดสินค้า :            
● โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่องพ่นสีกันสนิม
 มีความแข็งแรง ทนทาน 
   
● พื้นเตียง แบ่งเป็น 4 ตอน ทำจากพื้นเหล็กแนวขวาง เพิ่มความแข็งแรง คงทน  
● พนักหัวท้ายเตียง ทำจากไม้อัดบุโฟเมก้าสีขาว
 ครอบด้วยสแตนเลสกลม ขนาด 2.5 cm. สามารถถอดเข้าออกได้
● สามารถปรับระดับด้านหัวเตียง ยกสูงได้ประมาณ
0-80 องศา 
     
● สามารถปรับระดับด้านขาเตียง ยกงอเข่าสูง
ได้ประมาณ 0-45 องศา 
   
● มือหมุนทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม
 สามารถพับเก็บได้ สะดวกเวลาใช้งาน
● ราวกั้นเตียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 โดยมีระบบล็อค-ปลดล็อค อยู่ตรงกลางราว
 สามารถปรับ ขึ้น-ลง ได้สะดวก
● ใส่ล้อขนาด 4" จำนวน 4 ล้อ มีเบรคทั้งหมด 4 ล้อ         
● ที่นอนทำจากใยมะพร้าว แบบตอนเดียว
ขนาดตามตัวเตียง
● สินค้าผลิตในประเทศไทย รับประกัน 1 ปี        

       
 
  
PS.03  เตียงผู้ป่วย 2ไกร์ (พื้นไม้)            
● โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กฉากหนา 4 mm.
 พ่นสีกันสนิมอย่างดี 
   
● พื้นเตียงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ทำจากพื้นไม้
หนาไม่น้อยกว่า 10 mm. แข็งแรง คงทน
● พนักหัว-ท้ายเตียง ทำจากไม้อัดบุด้วย
โฟเมก้าสีขาวทั้ง 2 ด้าน ครอบด้วยแผ่นสแตนเลส
 
● สามารถปรับระดับด้านหัวเตียง ยกสูงได้ประมาณ
0-80 องศา 
     
● สามารถปรับระดับด้านขาเตียง
ยกงอเข่าสูงได้ประมาณ 0-45 องศา 
   
● มือหมุนทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม
สามารถพับเก็บได้ สะดวกเวลาใช้งาน
   
● ราวกั้นเตียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมี
ระบบล็อค-ปลดล็อค อยู่ตรงกลางราว
สามารถปรับ ขึ้น-ลง ได้สะดวก
● ใส่ลูกล้อขนาด 4" จำนวน 4
 ล้อมีเบรคทั้ง 4ล้อ 
       
● ที่นอนทำจากใยมะพร้าว
แบบตอนเดียวขนาดตามตัวเตียง
● สินค้าผลิตในประเทศไทย รับประกัน 1 ปี        

       
       
PS.08 เตียง 2 ไกร์ มือหมุน หัว-ท้าย ABS
ราวสไลด์ + ที่นอน
รายละเอียดสินค้า :            
● ขนาดเตียง (ก x ย x ส) 90 x 200 x  60 ซม. ความสูงรวมที่นอน
● พื้นเตียงเป็นเหล็กระแนง แข็งแรง ทนทาน
● หัวท้ายทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขอบมนโค้ง
 สามารถถอดเข้า-ออกได้
● เตียงปรับระดับได้ 2 ไกร์ โดยการใช้มือหมุน
● ปรับด้านหัวเตียง ประมาณ 0-70 องศา        
● ปรับด้านท้ายเตียง
 ประมาณ 0-30 องศา
         
● ราวกั้นเตียงทำจากอลูมิเนียม โดยมีชุดบีบล็อค
 อยู่บริเวณปลายเตียง
● ล้อทั้ง 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 12.5 ซม. มีระบบล็อคล้ออิสระทั้ง 4 ล้อ
● ที่นอนแบ่งเป็น 4 ตอน หุ้มหนังเทียม
ขนาดตามตัวเตียง
● สินค้านำเข้า รับประกัน 1 ปี
       
       
PS.09 เตียง 2 ไกร์ มือหมุน หัว-ท้ายเตียง ABS
ราวสไลด์ + ที่นอน รุ่น FS3020W 
รายละเอียดสินค้า :
● เตียงขนาด 96 x 212 x 45 cm. ความสูง
ไม่รวมที่นอน
● โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสี กันสนิม
● พื้นเตียงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ทำจากเหล็กปั้มเจาะรู น้ำหนักเบา ระบายความร้อน
● หัวท้ายทำจากพลาสติก ABS สามารถ
ถอดเข้าออกได้
● สามารถปรับระดับได้ 2 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียง
และท้ายเตียง
● ราวกั้นเตียงทำจากอลูมิเนียม สามารถสไลด์ลงได้
● ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ มีล็อคล้อ
ไม่ให้เตียงเคลื่อนที่
● ที่นอน แบ่งเป็น 4 ตอน
หุ้มหนังเทียม ขนาดตามตัวเตียง
● สินค้านำเข้า รับประกัน 1 ปี
       
       
PS.11 เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ (พื้นเหล็ก) พร้อมที่นอน
รายละเอียดสินค้า :            
● ขนาดเตียง ก x ย x ส (90 x 200 x 50-75 cm.)
ความสูงยังไม่รวมที่นอน
● โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่องพ่นสีกันสนิม
มีความแข็งแรง ทนทาน 
   
● พื้นเตียง แบ่งเป็น 4 ตอน ทำจากพื้นเหล็กแนวขวาง เพิ่มความแข็งแรง คงทน  
● พนักหัวท้ายเตียง ทำจากไม้อัดบุโฟเมก้าสีขาว
 ครอบด้วยสแตนเลสกลม ขนาด 2.5 cm. สามารถถอดเข้าออกได้
● สามารถปรับระดับด้านหัวเตียง
ยกสูงได้ประมาณ 0-80 องศา 
     
● สามารถปรับระดับด้านขาเตียง
ยกงอเข่าสูงได้ประมาณ 0-45 องศา 
   
● สามารถปรับระดับ สูง - ต่ำ
ของตัวเตียงได้ประมาณ 50-75 cm.
     
● มือหมุนทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม
สามารถพับเก็บได้ สะดวกเวลาใช้งาน
   
● ราวกั้นเตียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีระบบ
ล็อค-ปลดล็อค อยู่ตรงกลางราว สามารถปรับ
 ขึ้น-ลง ได้สะดวก
● ใส่ล้อขนาด 5" จำนวน 4 ล้อ
 มีเบรคทั้งหมด 4 ล้อ 
       
● ที่นอนทำจากใยมะพร้าว แบบตอนเดียว
ขนาดตามตัวเตียง
● สินค้าผลิตในประเทศไทย รับประกัน 1 ปี        
       
       
PS.12 เตียง 3 ไกร์ มือหมุน หัว-ท้าย ABS
ราวสไลด์ + ที่นอน รุ่น FS3031W
รายละเอียดสินค้า :
● เตียงขนาด 90 x 200 x 45 - 75 cm.
● โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสี กันสนิม
● พื้นเตียงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ทำจากเหล็ก
 น้ำหนักเบา ระบายความร้อน
●  หัวท้ายทำจากพลาสติก ABS สามารถถอด
เข้าออกได้
● เตียงปรับระดับได้ 3 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียง
 ปรับด้านท้ายเตียง และปรับสูง-ต่ำ
● สามารถปรับระดับด้านหัวเตียง ยกสูงได้
ประมาณ 0-80 องศา 
● สามารถปรับระดับด้านขาเตียง ยกงอเข่าสูง
ได้ประมาณ 0-45 องศา 
● สามารถปรับระดับ สูง - ต่ำ ของตัวเตียงได้
ประมาณ 50-75 cm.
●  ราวกั้นเตียงทำจากอลูมิเนียม สามารถพับลงได้
● ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ มีล็อกล้อ
ไม่ให้เตียงเคลื่อนที่
● ที่นอน แบ่งเป็น 4 ตอน
 หุ้มหนังเทียม ขนาดตามตัวเตียง
● สินค้านำเข้า รับประกัน 1 ปี
        
PS.013 เตียง 3 ไกร์ มือหมุน หัว-ท้าย ABS
ราวสไลด์ + ที่นอน + เสาน้ำเกลือ
รายละเอียดสินค้า :
● เตียงขนาด 90 x 200 x 50 - 75 cm.
●โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กพ่นสี กันสนิม
● พื้นเตียงแบ่งออกเป็น 4 ตอน ทำจากเหล็ก
แผ่นปั๊มเจาะรูขึ้นรูป น้ำหนักเบา ระบายความร้อนได้

● หัวท้ายทำจากพลาสติก POLYPROPYLENE
จากสแตนเลสถอดเข้า-ออก ได้
● เตียงปรับระดับได้ 3 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียง
 ปรับด้านท้ายเตียง และปรับสูง-ต่ำ
● ราวกั้นเตียงทำจากอลูมิเนียม พับลงได้
● ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ
 มีเบรก 4 ล้อ 
● ที่นอนแบ่งเป็น 4 ตอน
หุ้มหนังเทียม ขนาดตามตัวเตียง
● สินค้านำเข้า รับประกัน 1 ปี
       
       
     
Page :  1   2   
 
     
Current Pageid = 9